Llums de la ciutat

Març 15, 2012

 

Llums de la ciutat és una plataforma alternativa, produïda des d’un entorn universitari, que engloba ràdio, televisió i una revista on-line. El seu objectiu essencial és oferir un espai de visibilitat a les propostes dels estudiants, tant pel que afecta la creació de nous formats, projectes d’emprenedoria sociocultural i empresarial o simplement en l’àmbit de l’opinió.

 

Dit així, podríem pensar que com aquesta n’hi poden haver mil.

 

Però Llums de la ciutat aporta elements innovadors.  En primer lloc, un entorn pensat per afavorir l’autoestima i l’aprenentatge comunicatiu d’aquelles persones que tenen coses a dir però no coneixen els mecanismes estandarditzats per els quals circulen els projectes a la nostra societat. Des d’aquest punt de vista és un projecte pensat per generar confiança en les pròpies possibilitats.  

En segon lloc , es tracta d’un projecte que apropa l’estudiant a un entorn d’implicació sociolaboral. Tot plegat;comunicació, periodisme, humanitats, política... i fins i tot audiovisuals, són estudis que apel·len a un enorme sentit vocacional iexigeixen una gran capacitat per a liderar els propis projectes.

Un tercer element d’aquesta proposta que em sembla rellevant és la seva capacitat per incentivar el factor revista d’opinió. Un repàs als seus continguts ens apropa a una visió de l’estat actual de la nostra societat. El web està farcit d’opinions que configuren una determinada mirada de la realitat.

 

Des de tots aquests punts de vista Llums de la ciutat esdevé una eina engrescadora que ens vincula a la realitat i ens compromet en l’evolució de la societat. És un instrument que tot estudiant valorarà positivament.

 

Cal senyalar, com sempre, alguna opinió critica. Probablement per la seva ambició, tendeix a ser un web amb molts continguts, tant visuals com escrits, la qual cosa la converteix en una eina una mica lenta i carregosa. No li treu cap tipus de virtut, però li resta una certa agilitat tècnica.

 

Autor: Anna Indira Marcè